Hem

6 anledningar till att ansöka till Sjöhästen


  • Lågt barnantal med fantastisk personal
  • Egen kock med ekologisk inriktning på matlagningen
  • Friska barn som är ute mycket (Ur-Skur-metodik)
  • Flexibel & samverkande personal
  • Miljöinriktning, Grön Flagg-certifierade
  • Socialt och trevligt föräldranätverk   
Verksamheten


Vårt upptagningsområde är lokalt Hästevik,  Hjuvik och Dalen.  Våra barn har på så sätt förskolekompisar som bor nära och barnen i varje årskull följs åt till Hjuviksgården vid skolstarten. Detta ger oss en bra gemenskap mellan föräldrar och barn och en grundtrygghet även i den fortsatta skolgången.

I den dagliga verksamheten tillbringar vi en stor del av tiden utomhus. Vi bedriver mulleverksamhet, samt innehar grön flagg.


För barnens bästa

Föräldrakooperativet Sjöhästen är en ekonomisk förening som har till ändamål att,  utan ekonomiska vinstintressen, bedriva förskoleverksamhet. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

All mat lagas på Sjöhästen av vår egen kokerska.


Öppettider

Sjöhästens öppettider är för närvarande mellan kl 07:00 - 17:00.  Öppettiderna kan ändras utefter medlemmarnas behov vilket prövas av styrelsen och beslutas i möte där samtliga familjer bereds möjlighet att närvara. Öppettiderna förkortas i samband med vissa helger.


Erfarenhet och låg personalomsättning

Föreståndaren ansvarar för planering och utvärdering av den pedagogiska verksamheten i samarbete med övriga personalen. Personalen arbetar enligt den senaste revisionen av läroplan för förskolan. Den finns att ladda ner hos Skolverket. Flera av medarbetarna har arbetat i många år på Sjöhästen.

Antagning


Om du skulle vilja att ditt eller dina barn börjar på Sjöhästen eller har frågor om verksamheten, kontaka rekryteringsansvarig. (Se fliken "Kontakta oss".)


Besök lokalerna

Då du tagit kontakt med oss, kommer vi boka in en personlig intervju med er som vil börja. Rekryteringsgruppen tillsammans med vår föreståndare träffar er, med målet att både du som söker och vi som idag finns i verksamheten skall få svar på våra frågor.Copyright © All Rights Reserved